Комментарий

Suitsusauna meenekonkurss

Võtsin osa märtsis välja kuulutatud suitsusauna teemalisest meenekonkursist. Järgnevast pressiteatest võib lugeda, et mul läks seekord väga hästi.


Pressiteade 09.05.2019

Uusi suitsusaunaga seotud tooteid kõolehest sannahammõni.

Selgunud on suitsusaunateemaliste toodete konkursi tulemused. MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt märtsis väljakuulutatud uute suitsusaunateemaliste toodete konkursi tulemused võeti kokku 8. mail Võru Instituudis toimunud käsitööliste ümarlaual. Parimaks tööks hinnati Erika Aasa tehtud võrukeelsete saunasõnadega keraamilised seinatahvlid. Preemia said veel Heli Viksi poolt käsitsi telgedel kootud saunalina, millele on mustri järgi nimeks „Kass mõtsan vihta otsman“ ning Kairi Orava käsitööna valminud naisi päältsanna hamõ. Eripreemia sai Jaanus Margi loodud meene „Pruukmada kõoleht“, mis oma hea looga vedas muigele kõikide uudistajate näod.
Konkurss kestis 6. märtsist kuni 4. maini, kokku laekus 29 erinevat tööd, osales üheksa autorit ja töid esitati kümne märksõna all.

7. mail hindas töid neljaliikmeline komisjon, mille liikmeteks olid Karille Bergmann (MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü), Kadri Moppel (Võrumaa turismikoordinaator Võrumaa Arenduskeskusest), Külli Eichenbaum (Võru Instituut ja Vana-Võromaa suitsusaunade koostöökogu) ning Eda Veeroja (Mooska talu perenaine, Vana-Võromaa suitsusaunade koostöökogu).

Komisjon leidis, et kõik konkursile laekunud tööd on tehtud hea käe ja mõttega, esemed on seotud suitsusauna ja saunakombestikuga. Mõnede tööde juures tekkis hindajatel kohe ettepanekuid toodete edasiarendusteks, vastavad ettepanekud anti peale konkursi kokkuvõtete tegemist kohe tööde autoritele edasi.

Konkursi läbiviimiseks on MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü saanud toetust Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

Konkursi üheks eesmärgiks oli laiendada Vana-Võromaa suitsusaunakombestikuga seotud toodete/meenete valikut. Kõik konkursitööd läbisid edukalt konkursi ja said MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt koostööpakkumise toodete müügivõimalusteks nii Vana-Võromaa e-poes UmaPuut, muuseumipoodides, suvepoodides kui ka laatadel.

Fotogalerii konkursi töödest on avaldatud MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Kuigi konkurss on lõppenud, võib jätkuvalt luua ja pakkuda suitsusaunateemalisi tooteid - tulemas on suitsusaunapäevad augustis Moostes ning sügisene Tallinna Saku Suuralli mardilaat, kus Vana-Võromaa Käsitüü teemaks on savvusann.

Vana-Võromaa eripära esiletoovate toodete konkursse on kavas jätkata, järgmine konkurss tuleb eeloleval talvel, teemaks „AIGU OM“.

Täiendav info: Vilve Oja
vilve.oja@gmail.com tel 5541999
MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü


Добавить комментарий

Email again: