Looming on kõik, mida me enda ümber näeme, haisatame, tunneme, tajume - kogu
meie maailm.
Loomingut loob inspiratsioon. Inspiratsiooni loob energia. Energia on kõikjal.
LOOV ENERGIA on pühendunud loomingule ja disainile.
Kõik mida ma loon,  on valmistatud suure rõõmu ja armastusega,  just see teeb tehtu eriliseks - rõõm ja arm kanduvad edasi ning teevad maailma meie ümber kaunimaks.

Erika Aasa